Úplná pravidla a podmínky soutěže
„Vyhrajte bazén do Vaší školky, budou mít radost kluci i holky.“

(dále také „soutěž")

1. Pořadatel

INSGRAF s.r.o.
Albrechtická 164, 735 62 Český Těšín
Ič: 26836475
Dič: CZ26836475
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě,
Oddíl C, vložka 50063, datum zápisu: 8.6.2004.


2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 1.3.2017 do 31.5.2017 včetně, na území České republiky.


3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá mateřská škola a každá základní škola se sídlem na území České republiky (dále také „účastník"). V rámci soutěže je mateřská škola zastoupena pověřenou osobou, která je uvedena na přihlášce.


4. Podmínky účasti v soutěži

Podmínkou účasti v soutěži je zodpovězení tří soutěžních otázek zveřejněných na internetových stránkách www.insgraf.cz.  Na tyto otázky musí účastník odpovědět prostřednictvím přihlašovacího lístku, který je k dispozici na internetových stránkách www.insgraf.cz  a dále je účastník soutěže povinen vyplnit všechny údaje uvedené na přihlašovacím lístku.

Otázky jsou pro všechny účastníky stejné. Každý účastník bude informován po odeslání přihlášky do soutěže automatickým e-mailem ohledně obdržení přihlášky ze strany pořadatele. Každému účastníku bude přiděleno řadové číslo. Toto číslo bude v rámci soutěže slosovatelné. Evidence přidělených čísel účastníkům bude zveřejněna na webových stránkách www.insgraf.cz  a bude pravidelně aktualizována. Minimálně 10 dní před samotným slosováním budou zveřejněni všichni účastníci i s přidělenými slosovatelnými čísly.

Na dané otázky může účastník odpovídat prostřednictvím přihlášky do soutěže od 1.3.2017 do 31.5.2017

Výběr výherce proběhne dne 2.6.2017. Vyhrává jeden účastník, který odpoví správně na dané otázky. Odpověď musí být z hlediska těchto pravidel bezvadná. Výherce bude o výhře informován formou e-mailu, druhý pracovní den po vyhodnocení soutěže.

Účastníci mohou soutěžit pouze jednou.

Výběr proběhne formou slosování, kdy bude vylosováno výherní číslo a dvě náhradní čísla účastníků. Losování bude provedeno prostřednictvím generátoru náhodných číslem, za použití bezplatné aplikace intemodino, prostřednictvím uvedeného odkazu:  http://randomnumbergenerator.intemodino.com/cz/)


5. Výhra

Po celou dobu soutěže se kontakty z ČR shromažďují do jedné databáze, přičemž vyhrává jeden účastník, který správně odpoví na soutěžní otázku, a to prostřednictvím přihlašovacího lístku odeslaného prostřednictvím webových stránek www.insgraf.cz.  Celkově za celou soutěže vyhraje 1 soutěžící, jehož odpověď bude odeslána daném termínu soutěže tj od 1.3.2017 do 31.5.2017, a zároveň bude splňovat podmínku vyplněného přihlašovacího lístku ve všech bodech.

Výhrou je suchý bazén s LED osvětlením včetně průhledných míčků v ceně 19.999 Kč (dále jen bazén). Počet míčků je 1500. Výherní bazén je evidován v katalogu společnosti INSGRAF pod katalogovým číslem 101590. Jedná se o kulatý bazén o průměru 148 cm, vysoký 48 cm.

Výherce výhry obdrží výherní e-mail, který bude obsahovat informaci o výhře a způsobu předání. V případě, že výherce nebude na tento e-mail reagovat do 7 dní od jeho odeslání pořadatelem, jeho výhra propadá a bude použita opětovně jako výhra pro soutěžícího, který byl následující v pořadí.

Maximální množství výhry na jednoho účastníka soutěže je 1 ks.

O názvu výherce bude pořadatel zároveň informovat na svých webových stránkách.


6. Další podmínky

6.1 Výhry budou předávány přepravní společností. Pořadatel neodpovídá za vady způsobené přepravou.

6.2 Vymáhání účasti či výhry v soutěži soudní cestou je vyloučeno, stejně tak vyplacení výher v hotovosti či jejich výměna za výhry jiné.

6.3 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.4 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.5 Reklamovat závady na výhře není možné.

6.6 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.7 Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu NÁZEV SPOLEČNOSTI, ADRESA (např. MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO, Stromořadí 5, Praha 1) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.insgraf.cz, na Facebookovém profilu společnosti INSGRAF v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

6.8 Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž zrušit, případně upravit její pravidla a podmínky po celou dobu jejího trvání a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.insgraf.cz.

6.9 Úplná pravidla této soutěže jsou k dispozici na www.insgraf.cz

6.10 V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel, uvedeným v kterémkoli materiálu prezentujícím tuto soutěž, a těchto úplných pravidel, platí text těchto pravidel.V Českém Těšíně
Dne: 27.1.2017