Sestavy hracích prvků pro školní zahrady a hřiště
Školní zahrada vybavená vhodnými a věku dětí přizpůsobenými hracími prvky nesmí chybět v žádné instituci. Investice do hracích prvků umožňuje efektivní využití pobytu na čerstvém vzduchu nejmladších dětí i odreagování stresu starších žáků. Školní prolézačky jsou rovněž skvělým prostředkem pro zlepšení fyzické aktivity dětí. Co nesmíme u zařizování školních hřišť opomenout? Prvky použité pro vybavení školního hřiště nebo zahrady mateřské školy musí být certifikovány. Nejedná se přitom pouze o odolnost použitých matriálů, ale především o zajištění bezpečnosti dětí. Konstrukce musí být odpovídajícím způsobem navržené a vyrobené. Pod každým prvkem musí být umístěná normovaná dopadová plocha. Nelze rovněž zapomenout na pravidelnou kontrolu a údržbu. Aktuálně prodávané prvky pro vybavení hřišť a školních zahrad již požadavky norem splňují. U vybavování školního hřiště nebo školní zahrady je potřeba rozlišit věk dětí, kterým budou prvky určené a jednotlivé položky věkově rozlišit. Pro děti předškolního věku vybíráme prvky s nižším bodem volného pádu, zaměřené především na rozvoj zručnosti a umožňující veselé hry. Starším žákům jsou určené prvky pro posilování a rozvoj rovnováhy.