Kromě edukačních pomůcek a vybavení, které pro náš e-shop vyhledáváme u zahraničních výrobců, nabízíme i řadu vlastních edukačních pomůcek prodávaných pod značkou INSGRAF/Moje Bambino.
Potřebám dnešních dětí skvěle rozumíme, zároveň se orientujeme v edukační branži a nasloucháme potřebám pedagogů. Výsledkem je naše široká nabídka přizpůsobená dětem každého věku. V našem e-shopu naleznete materiály a pomůcky pro rozvoj jazykových, matematických, logopedických i manuálních kompetencí. Dále nabízíme pomůcky pro výuku angličtiny a dalších jazyků.
 Celé kategorie našich výrobků jsou zaměřené na rozvoj jemné i hrubé motoriky a fyzické zdatnosti. Plně si uvědomujeme, jak důležitý je rozvoj fyzických aktivit v MŠ a ZŠ.
 
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.
Edukační a didaktické pomůcky
Edukační pomůcky prezentované v této kategorii jsou určené pro použití v mateřských a základních školách. Pomůcky jsou rozdělené do několika podkategorií - jemná motorika, stimulace rozvoje, společné vzdělávání a další. V každé z nich naleznete promyšlené a osvědčené pomůcky určené pro práci s dětmi. Didaktické pomůcky zakoupené v našem obchodě příjemně překvapí Vás i děti. Během výběru a navrhování pomůcek dbáme na jejich pečlivé provedení, odolnost a ekologické hledisko.